Shop

Stickeroplosser hg 300ml(160030100)

Artikelcode: 897204
Stickeroplosser hg 300ml(160030100)
Online voorraad ⬤⬤ Snel leverbaar
Orderkosten € 7,40 vanaf € 40,00 gratis verzending
7,50 Per fles
( 6,20 ex. btw )

Verkoopeenheid per fles

* HG stickeroplosser verwijdert eenvoudig stickers, stickerlijm, rubberlijm, plakband, teerspatten, smeervlekken, olie, hakstrepen en nog vele andere problemen van bijna alle ondergronden.
* Veiligheidsinformatie.
* Kan brand bevorderen, dus verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en hete oppervlakken.
* Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
* Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
* Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
* Veroorzaakt ernstige brandwonden.
* Veroorzaakt huidirritatie.
* Veroorzaakt ernstig oogletsel.
* Kan een allergische reactie veroorzaken.
* Bij contact met huid verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
* Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen.
* Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
* Inademing van damp vermijden.
* Na inademing slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
* Raadpleeg na inslikken onmiddellijk een anti-gifcentrum of een arts.
* Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
* Buiten het gebruik van kinderen houden.
* Veiligheidsinformatie: ontvlambare vloeistof en damp.
* Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
* Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
* Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
* Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Buiten het bereik van kinderen houden.
* Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
* Niet roken.
* Inademing van damp vermijden.
* Allen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. *Na inslikken onmiddellijk een arts of een antigifcentrum raadplegen. bij inademing de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
* Geen braken opwekken.
* Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
* Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Merk HG
Gratis verzending vanaf 40 euro
Levering binnen 2 werkdagen
Vakkundig advies op maat
Direct leverbaar uit eigen voorraad

Uw selectie

Stickeroplosser hg 300ml(160030100)
Artikelcode: 897204
7,50 Per fles
( 6,20 ex. btw )
© 2022 Weststrate - Alles voor kantoor, alle verpakkingen
Realisatie: Urban Heroes

Installeer deze webapp op je apparaat: druk op en kies dan: Toevoegen op beginscherm