Shop

Correctiepen tipp-ex shake 'n squeeze

Artikelcode: 416153
Correctiepen tipp-ex shake 'n squeeze
Online voorraad ⬤⬤⬤ Op voorraad
Orderkosten € 7,40 vanaf € 40,00 gratis verzending
2,47 Per stuk
( 2,04 ex. btw )

Verkoopeenheid per 10 stuks

* Correctiepen van 8ml.
* Nieuw toevoersysteem voor optimaal gemak en controle.
* Met metalen schudkogel.
* Precieze correctie en goede dekking.
* Sneldrogend.
* Gemakkelijk mee te nemen.
* Kleur wit.
* Gevarenaanduiding;
* H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp."
* H315 "Veroorzaakt huidirritatie."
* 317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken."
* H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."
* H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
* Veiligheidsvoorschrift;
* P102 "Buiten het bereik van kinderen houden."
* P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken."
* P261 "Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden."
* P273 "Voorkom lozing in het milieu."
* P302+P352 "BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen."
1 stuk

Merk Tipp-ex
Gratis verzending vanaf 40 euro
Levering binnen 2 werkdagen
Vakkundig advies op maat
Direct leverbaar uit eigen voorraad

Uw selectie

Correctiepen tipp-ex shake 'n squeeze
Artikelcode: 416153
2,47 Per stuk
( 2,04 ex. btw )
© 2023 Weststrate - Alles voor kantoor, alle verpakkingen
Realisatie: Urban Heroes

Installeer deze webapp op je apparaat: druk op en kies dan: Toevoegen op beginscherm