BRCGS S&D gecertificeerd
Deskundig advies
Duizenden artikelen direct uit voorraad
Prijzen excl. BTW Prijzen incl. BTW
Assortiment
De selectie is aan uw winkelwagen toegevoegd.
Artikelcode: 897118
Dubro, handafwasmiddel, 900ml, Citroen, 14023313 (1 stuk)
Op voorraad
Orderkosten € 7,40 vanaf € 100,00 gratis verzending
4,28
5,18
Per fles

Verkoopeenheid per fles

* Geconcentreerd handafwasmiddel.
* Actief tegen vet en aangekoekt vuil.
* Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie.
* Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden.
* Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
* contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.
* Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
* Gevarenaanduiding;
* H302 Schadelijk bij inslikken.
* H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* H315 Veroorzaakt huidirritatie.
* H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
* H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
* H242 Brandgevaar bij verwarming.
* H331 Giftig bij inademing.
* H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
* H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
* H312 Schadelijk bij contact met de huid.
* H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
* H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
* H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* H301 Giftig bij inslikken.
* H310 Dodelijk bij contact met de huid.
* H330 Dodelijk bij inademing.
* EUH071 Bijtend voor de luchtwegen
* Veiligheidsvoorschrift:
* P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P280 De ogen/het gezicht beschermen.
* P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
* P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
1 fles x 900 ml

Merk Dubro
Neem contact op met Erwin Dekker onze verkoop binnendienst facilitair.
Duizenden artikelen uit eigen voorraad
Gratis verzending vanaf 100 euro
Vakkundig advies op maat
Voor 14:00 uur besteld, zelfde dag verzonden