BRCGS S&D gecertificeerd
Deskundig advies
Duizenden artikelen direct uit voorraad
Prijzen excl. BTW Prijzen incl. BTW
Assortiment
De selectie is aan uw winkelwagen toegevoegd.

Verkoopeenheid per blisterverpakking

* Correctiepen van 8ml.
* Nieuw toevoersysteem voor optimaal gemak en controle.
* Met metalen schudkogel.
* Precieze correctie en goede dekking.
* Sneldrogend.
* Gemakkelijk mee te nemen.
* Kleur wit.
* Gevarenaanduiding;
* H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp."
* H315 "Veroorzaakt huidirritatie."
* 317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken."
* H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."
* H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
* Veiligheidsvoorschrift;
* P102 "Buiten het bereik van kinderen houden."
* P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken."
* P261 "Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden."
* P273 "Voorkom lozing in het milieu."
* P302+P352 "BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen."
1 blister x 1 stuk

Merk Tipp-ex
Artikelcode: 416150
Correctiepen tipp-ex shake 'n squeeze blister
Op voorraad
Orderkosten € 7,40 vanaf € 40,00 gratis verzending
3,96
4,79
Vragen over Correctiepennen?
Neem contact op met Giovanni Kaijser onze accountmanager kantoor.
Duizenden artikelen uit eigen voorraad
Gratis verzending vanaf 40 euro
Vakkundig advies op maat
Voor 14:00 uur besteld, zelfde dag verzonden