Shop

Correctievloeistof pritt correct it 20ml 100225

Artikelcode: 416138
Correctievloeistof pritt correct it 20ml 100225
Online voorraad ⬤⬤ Snel leverbaar
Orderkosten € 7,40 vanaf € 40,00 gratis verzending
3,00 Per blisterverpakking
( 2,48 ex. btw )

Verkoopeenheid per 10 blisterverpakkingen

*Superdekkende correctievloeitstof met een unieke formule die snel droog en uitstekende tekstdekking biedt. Na aanbrengen kun je de correctielaag eenvoudig overschrijven.
* De correctievloeistof zit in een flacon van 20ml en heeft een handig borsteltje.
* Gevarenaanduiding:
* H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. *H315 Veroorzaakt huidirritatie.
* H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
* H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Aanvullende informatie;
* EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
* Veiligheidsaanbeveling:
* P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
* P261 Inademing van damp vermijden.
* P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
* P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.
Blister à 1 stuk

Merk Pritt
Gratis verzending vanaf 40 euro
Levering binnen 2 werkdagen
Vakkundig advies op maat
Direct leverbaar uit eigen voorraad

Uw selectie

Correctievloeistof pritt correct it 20ml 100225
Artikelcode: 416138
3,00 Per blisterverpakking
( 2,48 ex. btw )
© 2023 Weststrate - Alles voor kantoor, alle verpakkingen
Realisatie: Urban Heroes

Installeer deze webapp op je apparaat: druk op en kies dan: Toevoegen op beginscherm