BRCGS S&D gecertificeerd
Deskundig advies
Duizenden artikelen direct uit voorraad
Prijzen excl. BTW Prijzen incl. BTW
Assortiment
De selectie is aan uw winkelwagen toegevoegd.

Verkoopeenheid per 10 stuks

*Superdekkende correctievloeitstof met een unieke formule die snel droog en uitstekende tekstdekking biedt. Na aanbrengen kun je de correctielaag eenvoudig overschrijven.
* De correctievloeistof zit in een flacon van 20ml en heeft een handig borsteltje.
* Gevarenaanduiding:
* H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. *H315 Veroorzaakt huidirritatie.
* H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
* H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Aanvullende informatie;
* EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
* Veiligheidsaanbeveling:
* P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
* P261 Inademing van damp vermijden.
* P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
* P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.
1 stuk

Merk Pritt
Artikelcode: 416131
Correctievloeistof pritt fluid 100265 20ml
Op voorraad
Orderkosten € 7,40 vanaf € 40,00 gratis verzending
1,66
2,01
Vragen over Correctievloeistof?
Neem contact op met Giovanni Kaijser onze accountmanager kantoor.
Duizenden artikelen uit eigen voorraad
Gratis verzending vanaf 40 euro
Vakkundig advies op maat
Voor 14:00 uur besteld, zelfde dag verzonden